درخت آهن ( آنجیلی ) با اسم علمی : parrotia persica دستگاه لیزر

نام فارسی : درخت آهن ( انجیلی ) , آسوندار

نام ان دستگاه لیزر یسی : persian ironwood

نام علمی : parrotia persica

خانواده : hamameliclaceae

درخت آهن در بهار

درخت انجیلی در فصل بهار

انجلیلی یا این که درخت اهن مستقر کشور ایران است و در بیشه های شمال دور از هم است . طول این درخت برخی اوقات به 25 متر نیز میرسد . برگ ها به طول 12 سانتیمتر و پهنا 6 سانتیمتر می‌باشند لبه برگ ها مواج بوده و تا میانه برگ دندانه دار است .

درخت آهن آسوندار در اواخر فصل تابستان

انجیلی در تابستان

دستگاه لیزر
پوست تنه به رنگ قهوه ای خاکستری بوده و به‌تدریج به صورت پوسته از تنه غیر وابسته میشود . دستگاه لیزر ها فارغ از دستگاه لیزر برگ می باشند و پرچم ها به رنگ قرمز رنگ در اواخر زمتان یا اوایل فصل بهار بر روی درخت ظواهر می شوند . عادت رویش این درخت برخ دستگاه لیزر ی تایم ها ان را به صورت درختچه نمایان می کند . ازدیاد ان از طریق بذر و پاجوش انجام می‌گیرد . درختی است مقاوم در قبال اتش سوزی . انجیلی بیشترطالب خاک های مرطوب و عاری از آهک است .

درخت دستگاه لیزر انجیلی در پاییز

انجیلی دستگاه لیزر در فصل پاییز

این درخت دستگاه لیزر را می اقتدار با هرس و تربیت دلخواه به فرم درختچه نیز در آورد . پاجوش های تولیدی این قابلیت و امکان را بوجود میاورد تا درختی چند تنه ای از ان به دست آورد . به طور یک درخت منحصربه‌فرد و تاکیدی و یا برای ساخت پرچین و یا این که به خواسته خلق و خوی مناظر پاییزی از ان به کار گیری کرد .

برگ درخت انجیلی

ازدیاد و انتشار :

بذرها برای جوانه زنی نیازمند 5 ماه تیمار گرمایی به همدم نوسانات دمایی و سپس 3 ماه تیمار سرمایی در دمامی 4 مرتبه سانتیگراد هستند . موفقیت قلمه های علفی تابستانه اضافه از قلمه های خشبی زمستانه است . قلمه ها ی علفی تابستانه با 1000ppm IBA و 50 % الکل زیر شرایط مه افشانی نتایج مناسبی نشان خواهند داد .

بذر درخت انجیلی

بذر درخت انجیلی

عکس هایی دیگر از درخت انجیلی ( آهن , آسوندار ) :

انجیلی ( آهن , آسوندار ) 1
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 1
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 2
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 2
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 3
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 3
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 4
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 4
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 5
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 5
بذر انجیلی ( آهن , آسوندار ) 6
بذر انجیلی ( آهن , آسوندار ) 6
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 7
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 7
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 9
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 9
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 10
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 10
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 11
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 11
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 12
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 12
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 13
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 13
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 14
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 14
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 15
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 15
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 16
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 16
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 17
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 17
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 18
انجیلی ( آهن , آسوندار ) شیوه هرس کردن دستگاه لیزر کاغذی :