طرز های تکثیر دستگاه لیزر پیچ اناری :

این گیاه را می بضاعت از منش بذر , قلمه زدن , خوابانیدن شاخه , غیروابسته کردن پاجوش از گیاه مادری نشر کرد .

تکثیر از از رویکرد کاشت بذر :
بذر این گیاه نظیر لوبیا غلاف دارااست و وقتی در باغچه می افتد خود بخود گیاه های جدیدی به‌وجود میاید .
بذر پیچ اناری برای سبز شدن احتیاج به یک زمان سرمادهی دارااست . بذرها را با ماسه مرطوب ترکیب کرده و در یک نایلون در بسته به مقطع دوماه در یخچال می گذاریم . رطوبت ماسه ها باید به طوری باشد که هنگامی آن‌ها‌را مشت می کنیم به نیز بچسبد , ولی از آن آب نچکد .
بعد از دوماه بذرها را داخل دستگاه لیزر دان در عمق ۱۰ سانتی بکارید .
معمولا زمان جوانه زنی بین ۱۵ تا ۲۰ روز است .
در اوایل فصل بهار هم می‌توانید پس از زمان سرمادهی دانه ها را بدون واسطه در خاک بکارید .

پیچ اناری زرد

انتشار از راه قلمه :
در بهار از قلمه های چوب سبز و در تابستان از قلمه های نیمه چوبی می قدرت استفاده کرد .
از انتهای ساقه حاصل از رشد این سال , قطعه ای به طول ۷ تا ۱۰ سانت غیروابسته کرده و برگ های یک سوم قسمت پایینی را جدا کرده و در بستر کاشت محتوی پرلیت و میت موس یا پیت خزه و شن قرار دهید , بطوریکه برگ های موجود در قسمت بالای قلمه , بالای خاک باقی بمانند . فرو رفتن برگ ها در خاک احتمال پوسیدن قلمه را ارتقا میدهد . دمای موردنیاز برای ریشه زایی قلمه ها ۲۱ تا ۲۴ درجه است .
تکثیر از راه خوابانیدن شاخه :
در اوایل بهار یکی‌از شاخه های گیاه را که انعطاف پذیری قابل قبولی داراست را به کونه ای خم می کنیم که جزء ان را بتوان در ذیل تراز خاک و در عمق ۳۰ سانتیمتری خوابانید . خاک این قسمت را بایستی همواره مرطوب نگه داشت . شاخه در تماس با خاک مرطوب بتدریج ریشه دار میشود . با فرارسیدن پاییز و خزان گیاه می توانایی اتصال این ساقه به گیاه مادری را انقطاع کرد و شاخه ریشه دار شده را تحت عنوان گیاهی مستقل در مکانی غیر وابسته کاشت .
شیوه دیگر نشر جداسازی پاجوش هایی است که در کنار گیاه مادری رشد کرده اند .

عکس هایی دیگر از پیچ اناری :

گیاه پیچ اناری 1
گیاه پیچ اناری 1
گیاه پیچ اناری 2
گیاه پیچ اناری 2
گیاه پیچ اناری 3
گیاه پیچ اناری 3
گیاه پیچ اناری 4
گیاه پیچ اناری 4
گیاه پیچ اناری 5
گیاه پیچ اناری 5
گیاه پیچ اناری 6
گیاه پیچ اناری 6
گیاه پیچ اناری 7
گیاه پیچ اناری 7
گیاه پیچ اناری 8
گیاه پیچ اناری 8
گیاه پیچ اناری 9
گیاه پیچ اناری 9
گیاه پیچ اناری 10
گیاه پیچ اناری 10
گیاه پیچ اناری 11
گیاه پیچ اناری 11
گیاه پیچ اناری 12
گیاه پیچ اناری 12
گیاه پیچ اناری 13
گیاه پیچ اناری 13
گیاه پیچ اناری 14
گیاه پیچ اناری 14
گیاه پیچ اناری 15
گیاه پیچ اناری بذر دستگاه لیزر تکمه ای S1